Náš pohľad na včerajší protest taxikárov na Primaciálnom námestí v BA

apríl 12, 2017

Včera, v utorok 11.4.2017, sa uskutočnil na Primaciálnom námestí v Bratislave protest skupiny taxikárov vystujucúcej pod iniciatívou Stop Uber na Slovensku. Radi by sme na tento protest a vyhlásenia, ktoré tam padli reagovali. Vy – naši zákazníci si zaslúžite poznať náš postoj a pohľad na celú záležitosť.

Spoločnosť HOPIN TAXI sa dištancuje od propagácie extrémizmu počas včerajšieho protestu malej skupiny bratislavských taxikárov na Primaciálnom námestí. Nesúhlasíme s politickými výrokmi jednotlivcov, ktoré počas protestu zazneli a podľa nášho názoru reprezentujú názor zúčastnených jednotlivcov a nie názor väčšiny bratislavských taxikárov.

Nemôžeme tolerovať akékoľvek prejavy extrémizmu, nenávisti a násilia, ktoré podľa nás nemajú miesto v slušnej, slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Nemáme informáciu, že by medzi jednotlivcami propagujúcimi svoje politické názory počas včerajšieho protestu boli taxikári, ktorí jazdia pod značkou HOPIN TAXI. Ak však zistíme, že ktorýkoľvek náš vodič propaguje extrémistické názory, okamžite s ním ukončíme spoluprácu.

Sme presvedčení, že spôsob, akým sa táto malá skupina taxikárov snaží upozorniť na nerovnaké podmienky podnikania a diskrimináciu zo strany štátu na trhu v oblasti prepravy osôb sú nešťastné a hraničia s demokratickými hodnotami.

Súhlasíme, že je potrebné nastaviť legislatívne prostredie a kontrolné mechanizmy tak, aby všetky subjekty na trhu v oblasti prepravy osôb mali rovnaké práva a povinnosti a fungovali podľa rovnakých pravidiel. Práve preto budeme v blízkej dobe iniciovať vytvorenie platformy, ktorá bude intenzívne komunikovať s dotknutými inštitúciami s cieľom zrovnoprávniť trh v oblasti taxi služieb na Slovensku, a bude im aj médiám rovnocenným partnerom v riešení aktuálnych problémov.

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo by ste sa chceli dozvedieť viac budeme radi ak nám napíšete na info@hopintaxi.com, alebo správu na Facebook či správu cez samotnú aplikáciu.

Tím HOPIN